Vad är substansrabatt?

Vad ar substansrabatt

Aktiemarknaden är full av ekonomiska uttryck som är bra att känna till. Om du inte har erfarenhet sedan tidigare kommer du förmodligen mötas av frågan, vad är substansrabatt? Det kan vara ett ganska komplicerat uttryck att förstå till en början. Den enkla förklaringen hör ihop med substansvärde. Det är summan på det totala värdet på tillgångar som ett bolag äger. Substansrabatt blir då aktiens lägre värdering när man tittar i förhållande till substansvärdet. 

Marknadsvärdet är lika med substansvärdet

Vi kan också förklara det lite mer ingående. Då tar vi ett investmentbolag som ett exempel. Deras huvudsakliga uppgift är att äga aktier som är börsnoterade och tjäna pengar på bolagens utdelningar. 

Det betyder att deras substansvärde är detsamma som marknadsvärdet. I en analys kan det ligga på 132 kronor per aktie. Då borde varje aktie också kosta 132 kronor i inköp. Om aktien då har ett annat pris på marknaden, låt oss säga 98 kronor per aktie. Då finns en skillnad mot substansvärdet. Det är alltså denna mellanskillnad som är substansrabatten. 

Man brukar normalt inte nämna substansrabatten i summa utan istället i procent. Därför kommer du stöta på uttryck i procent när du läser mer om det. 

Så tjänar du på substansrabatt

Nu när du vet mer om svaret på frågan vad är substansrabatt kanske du undrar vad som är hållhaken. Tjänar man verkligen 25 öre för varje krona? Hållhaken är att bolag som till exempel Spiltan aktiefond kanske alltid handlar med substansrabatt. Då är det inte längre lika lönsamt. 

Rabatten är inte alltid motiverad och åsikterna går isär om den verkligen behövs. Just nu är det bara något som du måste finna dig i om du vill handla på aktiemarknaden. Du behöver som privatperson normalt inte oroa dig för att substansrabatten ska försvinna över en natt. Däremot får du vara beredd på att den kan stiga eller dala i procent. 

Lönsamt för aktieägare

Så vad är substansrabatt i praktiken? Det är något som är väldigt lönsamt för en aktieägare. När du köper en utdelning gör du nämligen det med 25 % rabatt. Motsatsen till detta heter substanspremie. Då handlas aktier till ett högre pris än vad substansvärdet säger. Det sker normalt när det bolag har väldigt stora förväntningar på tillväxt. Vi har sett flera sådana exempel genom åren; t ex när Flat Capitals substanspremie rusade på börsen.

Kan användas på alla typer av bolag

Substans i förhållande till aktiekurs är faktiskt något som går att använda på alla slags bolag. Dock är det inte alltid helt vattentätt. Det kan finnas dolda uppgifter som kan vara svåra att räkna ut. De bokvärda värderna är alltså bara en uppskattning. Därför är det inte något som du ska lita på till 100 %. 

Den enda gången du kan lita på det till 100 % är när du har att göra med investmentbolag. Det beror på att deras enda tillgångar är börsnoterade bolag. Då kommer du alltid veta exakt vad dina tillgångar är värda. 

Vad är substansrabatt? – kort sammanfattning

Enkelt sammanfattat är substansrabatten en akties lägre värdering i förhållande till dess substansvärde. Det kan vara svårt att räkna ut förutom när det handlar om investmentbolag. Det beror på att dessa alltid redovisar sina tillgångar svart på vitt. Ett undantag finns och det handlar om investerare som köper onoterade börsbolag. Då kan det vara väldigt svårt att få ut korrekta siffror. Substansrabatt är därför inget du ska lita blint på eftersom siffrorna kanske inte alltid stämmer. Se det mer som en fingervisning.