Vad är substansrabatt?

Vad ar substansrabatt

Aktiemarknaden är full av ekonomiska uttryck som är bra att känna till. Om du inte har erfarenhet sedan tidigare kommer du förmodligen mötas av frågan, vad är substansrabatt? Det kan vara ett ganska komplicerat uttryck att förstå till en början. Den enkla förklaringen hör ihop med substansvärde. Det är summan på det totala värdet på tillgångar som ett bolag äger. Substansrabatt blir då aktiens lägre värdering när man tittar i förhållande till substansvärdet. 

Marknadsvärdet är lika med substansvärdet

Vi kan också förklara det lite mer ingående. Då tar vi ett investmentbolag som ett exempel. Deras huvudsakliga uppgift är att äga aktier som är börsnoterade och tjäna pengar på bolagens utdelningar. 

Det betyder att deras substansvärde är detsamma som marknadsvärdet. I en analys kan det ligga på 132 kronor per aktie. Då borde varje aktie också kosta 132 kronor i inköp. Om aktien då har ett annat pris på marknaden, låt oss säga 98 kronor per aktie. Då finns en skillnad mot substansvärdet. Det är alltså denna mellanskillnad som är substansrabatten. 

Man brukar normalt inte nämna substansrabatten i summa utan istället i procent. Därför kommer du stöta på uttryck i procent när du läser mer om det. 

Så tjänar du på substansrabatt

Nu när du vet mer om svaret på frågan vad är substansrabatt kanske du undrar vad som är hållhaken. Tjänar man verkligen 25 öre för varje krona? Hållhaken är att bolag som till exempel Spiltan aktiefond kanske alltid handlar med substansrabatt. Då är det inte längre lika lönsamt. 

Rabatten är inte alltid motiverad och åsikterna går isär om den verkligen behövs. Just nu är det bara något som du måste finna dig i om du vill handla på aktiemarknaden. Du behöver som privatperson normalt inte oroa dig för att substansrabatten ska försvinna över en natt. Däremot får du vara beredd på att den kan stiga eller dala i procent. 

Lönsamt för aktieägare

Så vad är substansrabatt i praktiken? Det är något som är väldigt lönsamt för en aktieägare. När du köper en utdelning gör du nämligen det med 25 % rabatt. Motsatsen till detta heter substanspremie. Då handlas aktier till ett högre pris än vad substansvärdet säger. Det sker normalt när det bolag har väldigt stora förväntningar på tillväxt. Vi har sett flera sådana exempel genom åren; t ex när Flat Capitals substanspremie rusade på börsen.

Kan användas på alla typer av bolag

Substans i förhållande till aktiekurs är faktiskt något som går att använda på alla slags bolag. Dock är det inte alltid helt vattentätt. Det kan finnas dolda uppgifter som kan vara svåra att räkna ut. De bokvärda värderna är alltså bara en uppskattning. Därför är det inte något som du ska lita på till 100 %. 

Den enda gången du kan lita på det till 100 % är när du har att göra med investmentbolag. Det beror på att deras enda tillgångar är börsnoterade bolag. Då kommer du alltid veta exakt vad dina tillgångar är värda. 

Vad är substansrabatt? – kort sammanfattning

Enkelt sammanfattat är substansrabatten en akties lägre värdering i förhållande till dess substansvärde. Det kan vara svårt att räkna ut förutom när det handlar om investmentbolag. Det beror på att dessa alltid redovisar sina tillgångar svart på vitt. Ett undantag finns och det handlar om investerare som köper onoterade börsbolag. Då kan det vara väldigt svårt att få ut korrekta siffror. Substansrabatt är därför inget du ska lita blint på eftersom siffrorna kanske inte alltid stämmer. Se det mer som en fingervisning. 

Hur gör jag den bästa analysen för att maximera min substansrabatt?

När det kommer till investmentbolag är det betydligt enklare att analysera vilken substansrabatt man kommer att få. Anledningen till detta är att dessa investmentbolag till en betydligt högre grad ”består” av de andra företag som själva investmentbolaget investerat i.

Substansrabatten räknas sedan ut genom att man tar fram värdet på alla investmentbolagets nuvarande investeringar. Därefter subtraherar man med det pris som investeringsbolagets aktie för närvarande har på börsen. Får man ett positivt värde innebär detta en substansrabatt med detta värde. Om det resulterande värdet å andra sidan är negativt innebär detta en substanspremie, m.a.o. man betalar ”för mycket”.

Vilka av börsens investmentbolag erbjuder störst substansrabatt?

Det första man bör vara medveten om i detta sammanhang är att den substansrabatt som de olika bolagen har ändrar sig från dag till dag. Därför bör man se nedanstående analys och siffror som en tumregel, för att sedan själv göra en analys av priset i förhållande till substansvärdet för den tid då man har tänkt att investera.

Historisk utveckling av substanspremie – Abelco

Abelcos substansrabatt var den 30:e Januari 2023 var 74,62%, vilket såklart gör detta investmentbolag till ett intressant alternativ. Under Januari månad 2023 såg vi även en viss ökning av själva substansvärdet.

 • I December månad 2022 låg substansvärdet på 294,3 miljoner kronor.
 • Under Januari hade substansvärdet ökat till 310,6 miljoner kronor.
 • Under motsvarande tid hade aktievärdet stigit från 0,15 till 0,16 kronor per aktie.
 • Premien för Abelco ligger under mitten av februari på ca 73%.

Historisk utveckling – VNV Global

VNV Global hade å andra sidan en substansrabatt i slutet på Januari 2023 (den 30:e) som uppgick till 49,06%. Detta var såklart något lägre än Abelcos, men utgör ändå ett intressant alternativ att ta en titt på. Vi bör dock vara medvetna om att där finns ett antal orosmoln på horisonten.

 • Det fjärde kvartalet kan sägas ha varit lite av en besvikelse för VNV Global, då substansvärdet hade minskat.
 • I slutet av tredje kvartalet 2022 hade VNV Global ett substansvärde på 6,01 dollar. I slutet på det fjärde hade detta å andra sidan sjunkit till 5,34 dollar.
 • En stor del av det minskade substansvärdet berodde på innehavet av elsparkcykelbolaget Voi, vars värde hade minskat under denna tid.
 • Den 19:e februari har VNV en substansrabatt på ca 51%.

Historisk utveckling – Karolinska Development

Karolinska Development hade den 30:e Januari en substansrabatt på 60,66%.

 • Under det fjärde kvartalet hade Karolinska ökat sitt resultat, samtidigt som det i November hade rapporterats om att substansvärdet per aktie hade minskat.
 • Något man bör vara medveten om är att aktien sedan ca ett år tillbaka har sjunkit rätt rejält i förhållande till index.
 • Karolinskas substansrabatt är runt 55% den 19:e februari 2023.

Historisk utveckling av substanspremie – VEF

VEFs substansrabatt låg den 30:e Juli 2023 på 41,45%. Detta kan tyckas som en intressant investering, men samtidigt finns det en del andra aspekter som man också måste vara medveten om utöver denna substansrabatt:

 • Under det fjärde kvartalet 2022 hade själva substansvärdet sjunkit.
 • Dock hade även aktiens börsvärde under tredje och fjärde kvartalet legat förhållandevis lågt i relation till tidigare kvartal.
 • Flera analytiker har på senare sänkt aktiens riktkurs.
 • Dess substansrabatt den 19:e februari 2023 ligger på ca 42%.

Utveckling av substanspremie – First Venture

First Venture är också ett bolag som har en tvåsiffrig substansrabatt på 41,47% (den 30:e Januari 2023). Liksom flera av de investmentbolag som vi redan har tagit upp, har börsvärdet för First Venture sjunkit ganska rejält.

 • Bolagets substansrabatt hade sedan under början av Februari ökat till 43,5%.
 • Substansvärdet hade vidare också ökat från 6,50 kronor per aktie till 6,88 kronor per aktie.
 • 45% var dess ungefärliga substansrabatt den 19:e februari 2023.

Utveckling av substanspremie – Investor

Investor är ett bolag vars börsvärde har hållit en relativt högre nivå procentuellt om man jämför med många av de andra likartade aktörerna. Trots räntehöjningar som under denna tid ofta kan påverka innehaven, har Investor lyckats positionera sig på ett sätt som gör att man inte tagit alltför stor skada.

 • Sedan slutet på September fram till mitten på februari har börspriset per aktie gått från ca 160 till ca 204 kronor per aktie – något vilket, som sagt, betyder signifikativt bättre siffror relativt andra investmentbolag.
 • Analytiker vittnar om att substansrabatten har minskat hos Investor på senare tid.
 • Kanske beror detta på att marknaden sett större potential i Investor relativt andra bolag, något som, i linje med ovanstående utläggning om positiva resultat. En minskad substansrabatt bör då inte ses som ett förvånande scenario.
 • Den 19:e februari hade inte Investor en lika förmånlig substansrabatt som en del andra företag i listan, men landade ändå på runt 12%.

Historisk utveckling av substanspremie – Industrivärden

Industrivärdens aktie har inte haft en lika positiv utveckling som Investor, men samtidigt bör det nämnas att aktien definitivt har hållit sig flytande. Detta till trots den eventuella påverkan som ökade räntesatser kan sägas ha haft på företagen i innehavet.

 • Industrivärdens substansrabatt låg den 30:e januari på 13,20%.
 • Substansvärdet vid slutet på föregående år hade under det gångna året minskat med 39 kronor per aktie.
 • Samtidigt fick vi under det sista kvartalet 2022 se en ganska så hög ökning av börspriset jämfört med kvartal tre.
 • Industrivärden hade en substansrabatt på runt 11% den 19:e februari 2023.

Historisk utveckling av substanspremie – Svolder

Svolder kan ses som ett av börsens främsta investmentbolag för den som har varit ute efter en bra avkastning. Under en tioårsperiod pratar vi om en positiv utveckling på över 900%.

 • Under inledningen av 2023 har Svolders substansaktie haft en signifikativ ökning på 11 procent.
 • Under början av februari handlades aktien med en premie på 15 procent.
 • Detta premievärde hade ökat sedan några veckor tidigare då premievärdet istället var ensiffrigt på 3-4 procent.
 • Den 19:e februari handlades Svolder till en premie om 14,84%.

Utveckling av substanspremie – Latour

Latours innehav kan till skillnad från många andra investmentbolag anses vara tvåfaldigt. Företaget har en portfölj med ett innehav av flertalet andra bolag, men samtidigt äger även Latour en egen industrirörelse till 100%. Detta innebär att de såklart har större möjlighet att påverka den sistnämnda aktiviteten.

 • I början på februari hade Latour ett substansvärde om 176 kronor per aktie.
 • Slutet på det fjärde kvartalet innefattade siffror som visade på att Latours substansvärde hade minskat med runt 25%, även då man hade justerat för utdelning.
 • Börspriset hade dock stigit något under det fjärde kvartalet 2022.
 • Med tanke på börsprisets relation till dess substansvärde var det kanske inte lika fördelaktigt med ett köp i mitten på februari, då Latour den 19:e februari hade en premie på 30,58%.

Historisk utveckling av substanspremie – Kinnevik

Kinneviks innehav har sedan varit slagpåse för en rad olika faktorer eftersom man har sett en avsevärd minskning av börspriset. Det verkar därmed som att investmentbolaget Kinnevik inte har lyckats lika bra som exempelvis Industrivärden och Svolder.

 • Den 30:e januari 2023 var dess substansrabatt 19,63%.
 • Under 2022 minskade aktiens börsvärde med 55%.
 • Rabatten under 2023 var dock generellt 25%.
 • Kinnevik hade under mitten på februari 2023 en substansrabatt om 17,53%.

Utveckling av substanspremie – Creades

Creades börsvärde blev under 2022 påverkat av en signifikativ nedgång, men lyckades återhämta sig något under det fjärde kvartalet.

 • Nämnas bör att substansvärdet för Creades nu under januari 2023 hade en sämre utveckling i relation till börsen överlag.
 • Substansvärdet för Creades ökade med 4 procent under denna månad.
 • För närvarande förekommer det ingen substansrabatt. I mitten av februari handlas Creades till en premie om ca 26%.

Andra aspekter än substansrabatten att fokusera på vid analys av börsnoterade investmentbolag

Då man ska välja investmentbolag, och även aktier generellt, kan det vara lätt att stirra sig blind på en viss siffra och tro att detta ger hela bilden. Nämnas bör att man ofta gagnas av att ha ett mer holistiskt förhållningssätt då man väljer att göra sina investeringar.

En aspekt som man kan titta på är exempelvis de enskilda tillgångar med aktier som investmentbolaget äger en del av. Är exponeringen stor mot ett enskilt bolag eller flera och vilken risk innebär då detta? Om de bolag som ägs av investmentbolaget följer börsen alltför mycket (signifikativt beta-värde) kan detta innebär att investmentbolaget som sådant drabbas lite extra vid en generell nedgång på börsen. Det kan såklart även anses ha en lite extra positiv påverkan ifall börsen å andra sidan skulle gå bättre.

Ett värde som ekonomer dessutom ofta tittar på, utöver själva substansvärdet och dess relaterade substansrabatt eller premie, är ett värde som kallas för Sharpe. Något förenklat är detta ett värde som mäter avkastningen under en viss tid i relation till standardavvikelsen för det aktuella finansiella instrumentet.

Huruvida man anser att ett ”bra” Sharpe-värde är av intresse kan ofta beror på vilken typ av investerare som man är och hur stor risk som man vill ta. Då ett högt Sharpe-värde kännetecknas av en relativt lägre standardavvikelse, kan man anta att denna modell lämpar sig bra för den som vill göra långsiktiga investeringar över tid.

En annan aspekt som man bör ha i åtanke är att det på nätet ibland kan ges aningen missvisande värden när det gäller Sharpe-värdet. Vilket Sharpe-värde man får beror på vilken mätperiod man har valt att inkludera i beräkningarna och analysen.

Med andra ord kan en mätning över en viss tid ge ett visst Sharpe-värde, medan det under andra perioder kan ges ett annat. Denna utsaga kan tyckas aningen trivial, men det är något som man bör ha i åtanke då man väljer att karaktärisera ett finansiellt instrument baserat på själva Sharpe-värdet.

Fonder inriktade på investmentbolag – öka din riskspridning

Börsen erhåller en rad olika fonder, och bland dem är vissa inriktade på att endast investera i investmentbolag. En sådan fond kan vara ett intressant alternativ om man själv inte har intresse, vilja eller tid till att hålla sig uppdaterad rörande marknadens utveckling.

Liksom när det kommer till fonder som har en inriktning mot andra områden, kan det dock även här vara en bra idé att ta en titt på hur fonden har utvecklats över tid. Detta eftersom fonder, precis som aktier, kan gå antingen bra eller dåligt. Ibland kan en nedgång sägas ha med förvaltaren att göra, medan den andra gånger snarare bör anses ha en bred nedgång på börsen som helhet som anledning.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan har främst svenska investmentbolag bland sina innehav, vilket innebär att man vid köp av denna fond mest är exponerad mot Stockholmsbörsen. Detta kan då vara antingen positivt eller negativt, baserat på hur Stockholmsbörsen har gått regionalt jämfört med andra marknader.

 • Varierande omvärldsfaktorer ledde till att Spiltan under 2022 drabbades av en viss nedgång, men likt många andra finansiella instrument förekom det en viss återhämtning under det fjärde kvartalet samma år.
 • Utöver Sverige, exponeras fonden dessutom mot Storbritannien med 4,47%, Finland med 0,48% samt Schweiz med 0,13%.

Kavaljer Investmentbolagsfond A

Kavaljer Investmentsbolagsfond A har ett långsiktigt förhållningssätt med sina investeringar. Till skillnad från Spiltan exponeras denna fond mot fler finansiella instrument internationellt.

 • Det största innehavet har fonden dock på den svenska marknaden med 43,69%.
 • Därefter följer USA och Frankrike respektive procentsatser på 30,35% och 6,67%.
 • Bolaget har som intention att öka sin riskspridning globalt sett.

Tellus Globala Investmentbolag

Denna fonds inriktning kännetecknas av en medvetenhet gällande bl.a. hållbarhet, förändrade konsumtionsbeteenden samt teknisk innovation.

 • Fonden har en relativt hög internationell exponering.
 • Ca halva innehavet ligger i USA.
 • Exponeringen mot den svenska marknaden utgör ca en femtedel av innehavet.
 • De länder där Tellus Globala investmentbolag har sina nästföljande största innehav är Frankrike och Kina.

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan har utöver ovanstående fond som främst är exponerad mot den svenska börsen dessutom en mer global variant vid namn Spiltan Globalfond.

 • I den här fonden är exponeringen mot den svenska marknaden endast 1,97%.
 • Det största innehavet finns i USA, med ca 50%.
 • Kanada är vidare en marknaden där denna globalfond har en stor exponering. I slutet på januari utgjorde den kanadensiska delen 16,55% av det totala innehavet.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus A

Liksom ovanstående fonder är inriktningen hos Kvartil Investmentbolag att köpa upp investmentbolag. För denna fond ligger exponeringen främst mot den svenska marknaden.

 • 99,99% av innehavet ligger i Sverige.
 • 0.01% av exponeringen är mot Danmark.
 • Industrivärden C och Investor B utgör tillsammans ca 55% av innehavet under februari 2023.