Private equity och investmentbolag

Private equity

Om du är aktiv på börsen kan du välja att gå in i ett eller flera investmentbolag. Men ibland kan du även stöta på en term som kallas för private equity. Vad innebär egentligen det? Och är det någon skillnad på att investera i private equity och investmentbolag? Fortsätt läs för att ta reda på vilken typ av bolag som är mest lämpad för dig. 

Investerar i onoterade bolag

Den stora skillnaden på ett private equtiybolag är att de främst investerar i mindre och onoterade bolag. Kravet är att de ska ha en väldigt bra tillväxtpotential. Om du tittar på ett traditionellt investmentbolag har de istället valt att satsa på större bolag som redan har hög avkastning. 

 

Private equity kallas för riskkapitalbolag på svenska och har en lite annan filosofi. De arbetar precis som vanliga investmentbolag med att investera i andra bolag men de tar alltså en större risk. De investerar i mindre företag som inte visat vad de går för. 

 

Att investera i private equity och investmentbolag handlar främst om hur stor risk du är villig att ta. Det är också därför det är så viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan de olika bolagen. 

Liknande idé men olika strategi

Både private equity och investmentbolag bygger sina bolag runt konceptet att investera i andra bolag. Målet är vanligtvis att generera en högre avkastning för sina investeringar. Ett vanligt investmentbolag riktar alltså in sig på sådana bolag som redan är börsnoterade. De kan även ha ett fåtal onoterade bolag i sin portfölj men det är inte den huvudsakliga sysslan. 

Man kan därför säga att ett investmentbolag investerar för att få makten över ett annat bolag. Det kan också vara för att skapa tillväxt eller en kombination av båda. Det är en av anledningarna till att investmentbolagen ibland möts av kritik och misstro. 

Private equity har en annorlunda strategi

Private equity arbetar istället främst med investeringar som är onoterade på börsen. De kan även köpa upp bolag som är noterade för att onotera dem och strukturera om företaget från grunden. 

Det finns flera exempel på sådana bolag i Sverige. Nedan ser du några av dem:

  • Healthcap
  • EQT
  • Northzone
  • Nordic Capital

 

De riktar in sig på företag med god potential som behöver lite extra pengar för att kunna växa. Därför tar bolaget en större risk eftersom man inte vet om det kommer generera avkastning. 

Olika typer av private equity

När du driver ett företag går det igenom flera olika faser där du har olika behov. Därför finns det två olika typer av private equity. De brukar kallas för buyout och ventue capital. Här nedan kan du läsa mer om definitionen om de bäda. 

Buyout

I buyout så fokuserar man främst på företag som har kommit längre i sin process. Det är alltså företag som har etablerat sig och nu behöver hjälp att ta nästa steg. Ett sådant steg kan vara att etablera sig på en internationell marknad. Det kan också vara att introducera en helt ny teknik. Ofta så går man in både med ägarkapital och banklån när det kommer till en sådan investering. 

Det är enklare att få banklån för dessa företag eftersom de normalt går med vinst och kan visa upp en tydlig affärsplan. 

Venture capital

Denna typ av private equity riktar istället in sig på unga bolag, De kan befinna sig i uppstartsprocessen eller vara i ett väldigt tidigt skede. Det kan också handla om unga om bolag som vill starta upp försäljning av en produkt eller lansering av en tjänst. 

Dessa bolag kan ha svårt att få banklån eller företagslån eftersom de inte har någon säkerhet. Då skjuter istället ett venture captailbolag till de pengarna som krävs. De bidrar med mycket som branschkunskap och tydliga planer. För många företag är det alltså väldigt eftertraktat att få med sig en sådan investerare. 

Vad ska jag välja mellan private equity och investmentbolag?

Det är svårt att ge ett rakt svar på det utan att veta vad du har för strategi och förutsättningar. Det beror även på om du vill ta en hög risk eller inte. Du kan till exempel titta i ett investmentbolagindex för att introduceras till private equity och investmentbolag. 

Om du bara vill småspara är det senare alternativet ofta bäst eftersom de redan är börsnoterade. Det är alltså större chans att du går med vinst. Dock har du inte samma tillväxtpotensial som i ett annat bolag. 

För den mer riskbenägna

Är du beredd att ta större risk kan ett PE-bolag vara rätt. Då har du faktiskt möjligheten att hitta ett bolag som kan bli en stor succe. Dock har du inte tillgång till samma utbud när du ska investera i ett private equity. Det beror på att det inte finns så många alternativ på den svenska börsen idag. 

Om du vill investera i private equity och investmentbolag kan du hitta bra alternativ hos Avanza. Det är en form av aktiemäklare där du enkelt gör en insättning och köper det antal aktier du vill ha. När du är redo kan du även sälja dem och ta ut en eventuell vinst igen. Värt att notera är att det ofta krävs ett stort kapital om du ska gå in i en private equity fond. Därför är det inte så vanligt bland privatpersoner. 

Vanliga frågor om private equity och investmentbolag

Ett investmentbolag investerar främst i etablerade bolag. Private equity investerar istället i bolag som inte är noterade på börsen. Det är därför synonymt med en högre risk.

Det brukar normalt benämnas som riskkapitalbolag när man pratar om det på svenska.

Ja, det finns det även om de är ganska få. Du kan till exempel investera i Healthcap eller EQT. Båda finns hos Avanza.