Substansvärdering

Businessman counting bills savings investments dividends on calculator

När man ska räkna ut värdet på ett företag brukar man använda sig av något som kallas för substansvärdering. Enkelt förklarat så är det skillnaden mellan ett företags skulder och tillgångar. Det är en väldigt enkel metod som går att använda även om du vill kolla upp ett företag som inte går med vinst.

Så gör man en substansvärdering av företag

Om man ska värdera ett företag eller ett investmentbolag kommer man med största sannolikhet göra en substansvärdering. Man utgår alltid från företagets egna kapital när man ska göra en sådan värdering. Det kallas också för substansvärde. 

Varje bolag ska ha en balansräkning där det går att hitta dessa uppgifter. Sedan tar du bara och jämför dessa siffror mot varandra. Den här metoden är dock inte alltid den bästa eftersom den inte tar hänsyn till framtida avkastning eller vad bolaget har för affärsplan. Det ger bara en idé om hur företaget ligger till just nu.

Då kan man behöva göra en värdering

Det är vanligast att man gör en substansvärdering när man ska värdera ett investmentbolag, ett fastighetsbolag eller några lite mindre bolag. Det kan antingen användas på egen hand eller tillsammans med andra siffror. Om du vill få en mer heltäckande bild kan du även använda multipelvärdering.

Du kan inte bara använda denna form av värdering när ett bolag går med vinst. Det fungerar även på bolag som har andra typer av tillgångar. Om du värderar bolaget kan det bli enklare att fatta andra beslut, till exempel om man ska köpa in sig på deras aktier eller inte.

Fördelar och nackdelar med substansvärdering

Det finns både fördelar och nackdelar med att göra en sådan värdering. Två av fördelarna är att det både är snabbt och enkelt. Du behöver alltså inte någon lång ekonomisk utbildning bakom dig. Det är också en väldigt bra metod när det handlar om att värdera större företag. Om du till exempel hittar ett investmentbolag Avanza som du tycker är intressant kan du kolla upp deras tillgångar genom en substansvärdering. Ofta finns denna info att hitta redan på nätet,

De stora nackdelarna är att en substansvärdering inte tar någon hänsyn till hur ett bolag använder sina tillgångar. Du kan inte heller utläsa något om affärsidén och kan då missa ett bolag med stor potential. Alltså är inte helt säkert att du kan avgöra marknadsvärdet på ett bolag utan att blanda in fler värderingssätt.

Substansvärde används även till aktier

Det är också vanligt att man gör en substansvärdering när man ska bedöma en enskild aktie på börsen. När du har fått fram ett sådant nyckeltal kan du enklare jämföra olika aktier. Det säger ingenting om hur exempelvis ett investmentbolag kommer klara sig i framtiden men du kan i alla fall göra en nulägesanalys. Du ser också om priset på en aktie är rimligt i förhållande till dess värde. 

  • När priset på en aktie är lägre än värdet handlar du med något som kallas substansrabatt.
  • När priset på en aktie är högre kallas det att du handlar med substanspremie.

Dessa två uttryck ovan är också vanliga att stöta på, speciellt när du ska investera i investmentbolag. Ju mer påläst du är om olika termer desto enklare kommer det bli att börja handla på börsen. Då kan du göra ett mer medvetet val när du ska investera i aktier.

Skillnaden mellan substansvärdering och en avkastningsvärdering

En annan värderingsmetod som är nära besläktad med substansvärdering är avkastningsvärdering. Den stora skillnaden här är att det förstnämnda bara tittar på tillgångarna i nuläget. En avkastningsvärdering tar istället hänsyn till hur det har sett ut måste historiskt och hur det kan se ut framåt i tiden. Den tittar lite mer på helhetsbilden kan man säga. 

Det finns ingen metod som är bättre än en annan då de fyller lite olika syften. Då får alltså fundera på vad du ska göra med resultatet. Substansvärdering passar investmentbolag vilket vi nämnt några gånger i texten. Det passar även mindre eller unga bolag. 

En avkastningsvärdering ger mer exakta siffror och passar företag som växer snabbt. Efter investmentbolag normalt handlar om långsiktig avkastning och att skapa värde över tid är det inte lika relevant.

Vanliga frågor och svar om substansvärdering

När du gör en substansvärdering gör du en balansräkning för att få fram värdet på ett bolag. Du tar alltså tillgångar – utgifter och får fram skillnaden.

Det används främst när du vill få fram ett snabbt marknadsvärde av ett speciellt bolag. Ibland kan du dock behöva göra en mer grundlig analys och använda värderingen med andra metoder.

Enkelt förklarat så är det samma sak som ett företags kapital.