Rabatt och premie investmentbolag

Rabatt och Premie Investmentbolag

Att sätta sig in i investeringar kan vara lite överväldigande till en början. Det finns många olika termer som du kanske inte känner till och måste lära dig betydelsen av. Ett av dessa är rabatt och premie investmentbolag. Det är väldigt viktigt om du ska kunna köpa in dig till ett bra pris i ett investmentbolag. Det är också siffror som är värda att studera om du planerar en ny investering.

Oftast är det fördelaktigt att investera när det är rabatt på ett investmentbolag men det finns även de som investerar i en premier. Det är inte säkert att det alltid råder rabatt eller premie på ett visst bolag utan det kan växla. Det beror ofta på om företaget går med vinst eller inte. Här förklarar vi begreppet i lite närmare detalj. 

Välj ett rabatt och premie Investmentbolag

Funderar du på att investera rekommenderar många att du väljer ett rabatt och premie investmentbolag där premien för närvarande är hög. Det kan vara väldigt svårt att veta det som nybörjare. Därför kan du hjälp av en rådgivare som kan guida dig rätt. 

Om du handlar med rabatt innebär det att du får de underliggande bolagen billigare vilket förstås är en fördel. Det blir billigare än om du skulle köpt alla bolagen privat och var för sig. Om du ska göra en större investering eller om det handlar om mycket pengar är det smart att ta hjälp av en rådgivare. Det finns många som specialiserar sig på börsen och som kan vägleda dig. Du ska dock aldrig göra något som du inte känner dig 100% bekväm med. 

En premie är motsatsen till detta och betyder att då betalar en högre summa för själva investmentbolaget. Det kanske inte låter så positivt vid första anblick men det finns faktiskt situationer då det är att bra föredra. Har du en ekonomisk rådgivare kan det värt att se över alla dina möjligheter gällande framtida investeringar.

Att räkna ut rabatt och premie

Det är ganska enkelt att själv räkna ur rabatt och premie eftersom bolagen är skyldiga att redovisa sina siffror med jämna mellanrum. De måste till exempel släppa en kvartalsrapport varje kvartal och i denna finns det något som heter substansvärde. Enkelt förklarat så är det värdet på deras kapital. Det är denna summa som du ska lägga lite extra energi på. 

Du delar bara substansvärdet med priset på bolagets aktie. På så sätt får du fram om det är en premie eller rabatt. Sedan kan du välja om du vill gå vidare eller om du ska avvakta med ditt köp. 

Läs på om olika investmentbolag

Även om rabatt och premie hjälper dig på vägen säger det inte allt om ett investmentbolag. Du bör även läsa på om de investmentbolag du är intresserad av för att lära dig mer. Du kan till exempel läsa om hur deras styrelse är uppbyggd och vad de har redovisat för siffror de senaste åren. Kolla även om media har skrivit något om bolaget i fråga. Det går att hitta artiklar från flera år tillbaka. Något som verkligen kan hjälpa dig på vägen är debattartiklar. Det brukar vara hjälpsamt att höra en åsikt från någon som är väl insatt i branschen och börsen. 

När det kommer till investmentbolag lönar det sig verkligen att läsa på lite extra och inte bara hoppa på första och bästa alternativ. Det finns även flera forum och sidor där börshandeln avhandlar och där man kan dela med sig av sina tips och funderingar. Det går att lära sig mycket av de som har erfarenhet av börshandel. Kanske kan du även få råd om rabatt och premie investmentbolag och hur du ska tänka i olika avseenden. Det gäller inte bara Stockholmsbörsen utan allmänt.

Så börjar du handla

När du känner att du har tillräckligt med kött på benen kan du börja handla med investmentbolag. Som nybörjare kan det kännas lite läskigt. Många väljer därför att gå via något som kallas för aktiemäklare. I Sverige har vi två väldigt välkända alternativ och det är Avanza och Nordnet. Här kan du dra nytta av enkel registrering och tydlig information. 

Hittar du en premie som du tycker verkar väldigt bra ska du inte vänta allt för länge med ditt köp. Saker och ting kan röra sig ganska fort på börsen. Det gäller alltså att hitta en bra balans. Du måste vara eftertänksam men inte heller för feg. Ju mer rutin du får desto säkrar kommer du bli på dina val. Tänk på att handel på börsen alltid är förenat med risk.

Exempel på hur du räknar ut substanspremie och substansrabatt

Det är väldigt enkelt att räkna ut substansrabatt eller substanspremie. Om du till exempel vill veta om ett investmentbolag har rabatt eller premie så delar du bara det som kallas substansvärde med priset på aktien. Då kommer du få fram resultatet du är ute efter. Låt oss ta ett exempel.

Om en aktie från Investor B kostar 200 kronor och har ett substansvärde på 240 kronor handlar du med 20 % substansrabatt.

Om en aktie från VNV global kostar 280 kr och har ett substansvärde på 200 kronor handlar du med 40 % premie.

Kom ihåg att premie och rabatt för investmentbolag alltid anges i procent och inte i en summa.

Få rätt på begreppen - rabatt och premie eller substansrabatt och substanspremie?

Om du planerar att köpa investmentbolag eller aktier i ett bolag är det viktigt att ha koll på substansrabatt och substanspremie. Därför tänkte vi gå in lite mer på djupet vad det verkligen innebär. Det är bra att veta om du vill kunna köpa en aktie till ett så bra pris som möjligt.

Detta är Substansrabatt och substanspremie

När en aktie handlas med substansrabatt köper du aktien för ett billigare pris än vad investmentbolagen är värda. Om ett investmentbolag har en substansrabatt på 20 % så betalar du alltså bara 80 kronor för varje spenderad hundralapp.

En premie är motsatsen och betyder att du betalar ett högre pris än vad en aktie är värd. Om vi tar samma exempel som ovan där substanspremien är på 20 % betalar du 120 kronor för varje spenderad hundralapp.

Ibland så kan det vara värt att köpa en aktie med premie. Det beror lite på vad det finns för förutsättningar runt omkring.

Detta är Substansvärde

När man pratar om substansvärde pratar man om skillnaden mellan tillgångarna och skulderna hos ett bolag. Man kan alltså säga att det är samma sak som en företagsvärdering. Genom att räkna ut detta får du en mer rättvis bild av ett bolag. Det går att räkna ut substansvärdet även om ett företag inte går med vinst i nuläget. Du behöver ofta inte räkna ut detta själv utan du ska hitta denna information i företagets balansräkning.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Det kan finnas många olika anledningar till varför man ska använda en substansrabatt när man ska köpa investmentbolag. Det kan till exempel vara så att företaget har haft dålig avkastning under en längre tid. Då är det vanligt att investerare inte har lika stort förtroende för bolaget. Det kan också vara en fråga om höga avgifter eller olika trender.

Det går ofta trender på börsen och det kan göra att vissa branscher och bolag är mindre populära under en viss tid. Det kan också vara en anledning till substansrabatt.

Varför ska man betala en premie?

Det finns tillfällen då du kommer köpa en aktie med en premie. Här kan det också finnas många olika anledningar men det vanligaste är att bolaget har hög avkastning. Då ska de också ha haft hög avkastning under en längre tid. Det kan också vara så att de har flera onoterade bolag som ännu inte är börsnoterade.

Här kan det också vara en fråga om trender. Om vissa bolag blir populärare kan det vara så att du måste köpa dem med en premie.

Dessa investmentbolag har börsens högsta rabatt och premie

Om du vill handla aktier på börsen med en så bra substansrabatt som möjligt ska du ta en titt på dessa investmentbolag nedan. De är välkända för att ha en bra rabatt och är det tryggt val. Det finns dock aldrig några garantier för framtida avkastning. Det är så börsen fungerar.

VNV Global

VNV global är ett välkänt investmentbolag som främst fokuserar på långsiktiga investeringar. De har också valt att rikta in sig på onoterade bolag. De investerar alltså i tillgångar som har stor potential. Några av deras primära marknader är marknadsplatser online och digital hälsa. Deras huvudkontor återfinns i Stockholm

 • Substansrabatt: 49,06 %

KarolinskaDevelopment

Detta är ett investmentbolag som är verksamma inom något som kallas life science. Deras fokus är att hitta medicinska innovationer och investera i bolag som kan utveckla dessa. De fokuserar främst på livshotande sjukdomar och även en del funktionsnedsättningar och har idag en stor portfölj. KarolinskaDevelopment är främst aktiva i Norden.

 • Substansrabatt: 60,66 %

Fastator

Fastator är ett bolag som är inriktade mot fastigheter. De hjälper till att utveckla bolagen under lång tid och får dem att växa sig större. Detta är ett bolag som grundades 2011 och som har sin bas i Stockholm.

 • Substansrabatt: 51,61 %

Kinnevik

Kinnevik är ytterligare ett välkänt investmentbolag som fokuserar på digitala konsumentverksamheter. De är verksamma inom en rad olika branscher som underhållning, e-handel, kommunikation och finans. De är också ett anrikt bolag som grundades redan 1936. Huvudkontoret hittar du i Stockholm.

 • Substansrabatt: 19,63 %

NAXS

NAXS sysslar främst med något som heter Private Equity. Det är alltså onoterade bolag som kan vara väldigt svåra att komma åt annars. De är alltså inte börsnoterade och tillgängliga för den stora marknaden. NAXS har också en väldigt stor spridning på sina branscher vilket är ett plus. De har sitt huvudkontor i Stockholm precis som många andra investmentbolag.

 • Substansrabatt: 28,04 %

Nordic Asia InvestmentGroup

Nordic Asia är ett investmentbolag som har fokus på den kinesiska marknaden precis som namnet avslöjar. De fokuserar främst på långsiktiga investeringar från noterade bolag med bas i Kina. De fokuserar främst på storstäder som Hong Kong och Shanghai. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

 • Substansrabatt: 9,15 %

Traction

Traction har främst fokus på tillväxtbolag som har stor potential för framtiden. De fokuserar både på börsnoterade och onoterade bolag. De är inte fokuserade på någon speciell bransch utan det viktiga är att bolaget har stor utvecklingspotential. Något som de också tar sig an är bolag som är i behov av en stor förändring. Det är ett bra alternativ för dig som vill ha en stor spridning av marknader.

 • Substansrabatt: 10,18 %

Spiltan

Spiltan brukar alltid vara på listan över de mest framgångsrika investmentbolagen. De investerar och förvaltar olika bolag som är i en tillväxtfas. Deras mål är att skapa långsiktig avkastning för alla aktieägare. De är fokuserade på industrivärden och IT men även övriga branscher. Deras främsta fokus är Europa och Nordamerika.

 • Substansrabatt: 13,29 %

Investor

Investor är kanske Sveriges mest välkända investmentbolag. Det är nämligen Wallenbergfamiljen som är deras främsta ägare. Det grundades redan 1916 och har innehav i flera stora svenska företag. Dessa är utspridda över flera branscher inklusive elektronik, fordon och telekom. De är inte bara aktiva i Sverige utan även i Asien och USA. Några av de bolag som ingår i Investor är Atlas Copco och SEB.

 • Substansrabatt: 11,06 %

Industrivärden

Industrivärden fokuserar på flera olika tillväxtföretag i Sverige. De fokuserar på klassiska branscher som industri och finans. De brukar även välja klassiska svenska företag. Detta investmentbolag brukar vara väldigt involverade i strategiska beslut i de företag de investerar i. Några företag som ingår är Volvo, Handelsbanken, Skanska och Ericsson. Det är säkerligen företag som du är bekant med.

 • Substansrabatt: 13,20 %

Lundbergföretagen

Lundbergsföretagen är ytterligare ett företag som fokuserar på långsiktiga investeringar. De fokuserar främst på fastigheter men de har också innehav i välkända svenska bolag som Husqvarna, Sandvik, Skanska och Handelsbanken. Deras mål är att skapa hög avkastning för ägarna. De har också sitt huvudkontor i Stockholm.

 • Substansrabatt: 5,44 %

Bure Equity

Detta är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar olika bolag. De fokuserar främst på lite större verksamheter. Deras största intresse finns inom den nordiska marknaden och de har en stor spridning på branscherna. Några av deras företag är verksamma inom vård, verkstad och IT. De har till exempel innehav i ett bolag som heter Mycronic.

 • Substansrabatt: 35,27 %

Svolder

Svolder fokuserar främst sina investeringar på börsnoterade företag. De fokuserar främst på medelstora och mindre företag som har sin bas i Norden. Deras mål är att kunna skapa långsiktig avkastning i de företag som de köper in sig i. De är främst fokuserade på industri men har också investeringar i flera andra branscher. De har till exempel ett innehav i ett bolag som heter Garo.

 • Substansrabatt: 8,87 %

Öresund

Öresund är en väldigt stor aktör som fokuserar på den nordiska marknaden. Deras verksamhet drivs mestadels via deras etablerade dotterbolag. När det kommer till investeringar är de utspridda i flera olika branscher. Många bolag kommer från fordonsindustrin och spelbranschen. Detta är ett bolag som grundades redan 1961 och har sin bas i Stockholm. Några av deras investeringar inkluderar Catena Media och Nordnet.

 • Substansrabatt: 1,14 %

Latour

Latour är ytterligare ett bolag som främst fokuserar på medelstora och lite mindre företag. De är främst fokuserade på den industriella sektorn men även på tillverkningsindustrin. Målsättningen är att skapa god avkastning genom att utveckla företagen. Detta gör de genom att sitta i styrelsen och vara aktiva i ledningen. De gör ingen skillnad på onoterade och börsnoterade bolag utan investerar i båda delarna. Deras huvudkontor är beläget i Göteborg.

 • Substansrabatt: 49,69 %

Creades

Creades är ännu ett investmentbolag som har fokus på mindre och medelstora bolag. Deras innehav är utspritt över flera olika sektorer. De är delaktiga på flera sätt i sina investeringar inklusive finansiellt och operativt. De har alltså ett tätt samarbete med företagsledningen och styrelsen i sina bolag. Creades har innehav i flera välkända bolag som Instabox, Apotea och Rönhisch.

 • Substansrabatt: 36,62 %

Bör jag investera utifrån rabatt och premie?

Om du vill ha en indikation på om ett investmentbolag är en bra investering eller inte kan premie och rabatt vara en bra indikation. Ofta är det väldigt fördelaktigt att investera i en rabatt eftersom du inte betalar fullt utgångspris för en aktie. Du kan till exempel använda listan över Sveriges bästa investmentbolag sett till rabatt. Då investerar du i säkra kort som har varit aktiva på börsen under flera år. Det är också investmentbolag som har väldigt stora resurser.

Alla väljer inte att investera i ett bolag som har substansrabatt utan de väljer istället att investera i en premie. Det beror normalt på att det finns väldigt goda framtidsutsikter för dessa bolag. Det kan alltså vara värt att betala lite mer för att investera i dessa bolag. De har förmodligen haft väldigt hög avkastning under lång tid vilket talar gott för framtiden.

Läs prognoser och håll dig uppdaterad på världsläget

Du bör inte bara kolla på premie och rabatt utan även på andra saker som kan påverka börsen. Det finns många prognoser som förutspår hur det kommer gå i framtiden för olika branscher. Det är också bra att hålla sig uppdaterad om världsläget. Just nu är vi inne i en lågkonjunktur vilket slår olika hårt mot olika branscher. Då är det vanligt att många bolag upplever ett fall. Av den anledningen är det också viktigt att tänka långsiktigt. Man brukar säga att man ska ha en investering i ett investmentbolag minst 10 år för att det ska börja ge någon avkastning att tala om.

FAQ - Frågor och svar

Investmentbolag som har haft väldigt hög avkastning under lång tid brukar ha en premie. Det kan också vara investmentbolag som för tillfället är i trendig bransch och som väcker stort intresse.

Investmentbolag är ett bra alternativ om du vill ha bra spridning på dina aktier. De investerar nämligen i en rad olika branscher. Det är också ett bra alternativ för dig som vill spara på lång sikt.

Ett investmentbolag är ett bolag som främst investerar i andra mindre bolag. Syftet är främst att få de mindre bolagen att växa och öka vinsten över tid.

En substansrabatt är när du kan köpa en aktie för ett investmentbolag för ett billigare pris. Du betalar alltså mindre än vad den är värd.

Substansvärdet är värdet du får om du ställer ett investmentbolags tillgångar och skulder mot varandra. Man kan alltså säga att det är ett företagsvärde.

Ja, det är viktigt för det ger en indikation om hur det går för företaget. Det säger dock inte allt om ett investmentbolag. Därför är det viktigt att göra mycket efterforskningar och läsa på innan du väljer dina investeringar.