Investmentbolag

Investmentbolag avanza

Rabatt och Premie Investmentbolag

Spiltan aktiefond investmentbolag

Ett investmentbolag placerar sina aktier i andra aktiebolag. En del gör det med anledning att andra mindre företag ska kunna utvecklas. De är alltså en form av investerare. Andra gör det för att kunna kontrollera andra företag.

Ett exempel på en maktfaktor inom investmentbolag är Investor vilket ägs av familjen Wallenberg. Familjen har länge varit en maktfaktor inom svenskt näringsliv. De äger bland annat aktier i SAAB, Ericsson, Astra Zeneca och Husqvarma. Det är Jacob Wallenberg som är huvudman för firman, en position han fick 2005. Många vanliga svenskar väljer även att köpa och sälja aktier i Investor via plattformen Avanza Bank.

Huvudsyftet med att gå in som investerare i ett bolag är att man ska förbättra avkastningen hos det företag som man investerar i. Investeraren tar alltså en risk i detta fall.

Mycket i Sverige styrs av investmentbolag

Som du kanske förstås på stora aktörer som Investor är det mycket i Sverige som styrs av investmentbolag. Industrivärden är ett annat exempel på detta. De har anknytning till Handelsbanken.

Det finns flera olika typer av investmentbolag med högre och lägre risk. Det finns även riskkapitalbolag som enbart arbetar med att investera i onoterade bolag. De kan även handla upp publika bolag och göra så att de blir privata. Det råder delade meningar om huruvida detta är bra eller inte. Många politiker engagerar sig även i dessa frågor på olika sätt.

Några kända svenska investmentbolag är:

Köp in dig i ett investmentbolag

Om du tycker att investmentbolag verkar som en intressant investering kan du köpa in dig i enskilda bolag. Du kan till exempel välja spiltan aktiefond investmentbolag som finns hos Avanza. Innan du köper in dig bör du kolla upp rabatt och premie investmentbolag för att försäkra att du gör ett bra köp.

Om du köper ett rabatterat investeringsbolag kommer du få deras dotterbolag till ett billigare pris. Det är förstås förmånligt för dig som köpare. Premie är det motsatta, alltså att du köper dotterbolagen för ett dyrare pris. Det är enkelt att räkna ut detta innan du köper in dig. Du kan också ta hjälp av en rådgivare om det behövs.

Investmentbolag hos Avanza

Det enklaste om du vill börja handla med investeringsbolag är att använda en plattform som Avanza. Där kan du skapa ett konto med BankID och sätta in pengar med Swish. Sedan väljer du bara intressanta investeringar.

Du kan alltid se hur det går för dina investeringsbolag genom att logga in på ditt konto. Om du säljer betalas vinsten ut till ditt konto. Sedan kan du skicka dessa pengar vidare till ditt bankkonto. De har också en fullständig lista på alla investeringsbolag som finns hos dem. Där kan du också se om de har gått med vinst.

Experter rekommenderar att du inte bara ska investera i ett investmentbolag utan sprida ut dina tillgångar. Om ett bolag går med förlust har du fortfarande andra att luta dig tillbaka på. Du kan också sprida ut dessa i olika länder.

Åsikter om investmentbolag

Det finns många olika åsikter om investmentbolag i samhället och det är inte alla som är positiva. En kritik är att de har väldigt mycket makt och styr en stor andel av de svenska företagen. Många tycker inte alltid de har ädla avsikter med sina investeringar.

När det kommer till börsen finns det ofta en etisk aspekt att ta hänsyn till. Vissa vill till exempel inte investera i vapenhandel på grund av moraliska skäl. Här faller Investor och Saab in. Det är upp till dig själv att känna efter vad du tycker är rätt och inte. Du kan även läsa på mer om de olika bolagen och se vad de har för värderingar.

Investment bolag i Sverige

 

 1. Investor B

Investor B är Sveriges ledande investmentbolag sett till marknadsvärde. Visionen är att bygga och utveckla ledande samt hållbara företag. Deras portfölj är indelad i tre affärsområden, nämligen noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT.

 1. EQT

EQT är det näst största investmentbolaget sett till börsvärde och är faktiskt också en affärsidé från Wallenbergsfären. Bolaget grundades 1994 och har sedan dess investerat 92 miljarder euro och har 26 aktiva fonder.

 1. Latour

Latour är ett investmentbolag med en börsportfölj och en industri- och handelsrörelse. Bakom Latour finns familjen Douglas som är den största ägaren i Latour genom förvaltningsbolaget Wasatornet. År 2020 bestod Latour av fem affärsområden, närmare bestämt Hultafors Group, Swegon, Nord-Lock Group, Latour Industries och Caljan.

 1. Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett investmentbolag som ägnar sig åt aktiv och långsiktig förvaltning av olika intressebolag. Grundare och VD är Fredrik Lundberg. Deras huvudintressen är fastigheter och bolag som Holmen, Industrivärden, Handelsbanken och Skanska.

 1. Industrivärden

Industrivärden är ett investmentbolag med anknytning till Handelsbanken som funnits sedan 1944. För Industrivärden är målet att över tid generera en tillväxt av substansvärdet, något som i sin tur ska ge en totalavkastning som är högre än den genomsnittliga avkastningen på börsen. Nuvarande VD 2022 för industrivärden är Helena Stjernholm.

 1. Lifco

Lifco är ett annat investmentbolag som framförallt fokuserar på att investera i nischmarknader. De riktar främst in sig mot förvärv och utvecklingen av tillväxtbolag och har störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. VD är Per Waldemarson tillsammans med ordförande Carl Bennet.

 1. Kinnevik

Investmentbolaget Kinnevik köper aktier främst från företag inom den digitala konsumentverksamheten. Deras affärsidé är nämligen att på lång sikt äga sina innehav genom delaktighet i en global diversifierad portfölj. Kinnevik grundades redan 1936 och nuvarande VD är Georgi Ganev och ordförande är James Anderson.

 1. Bure Equity

Henrik Blomquist står bakom investmentbolaget Bure Equity som VD. Deras vision är att förvärva, utveckla och på lång sikt frambringa aktieägarvärde. Deras främsta innehav finns inom Norden och de investerar i flera olika verksamheter som främst är verksamma inom verkstad, vård och omsorg samt IT.

 1. Ratos

Affärsidén som driver Ratos investmentbolag är att förvärva och utveckla främst onoterade bolag med bas i Norden. De har en långsiktig investeringsfilosofi och har som mål att bygga såväl långsiktiga som lönsamma bolag, vilket i sin tur kan resultera i en mer hållbar verksamhet. VD för Ratos är Jonas Wiström.

 1. Storskogen

Storskogen förvärvar och driver bolag inom olika sektorer och är uppdelat i tre affärsområden, nämligen tjänster, handel och industri. Med sin VD Daniel Kaplan bakom ratten vill Storskogen vara långsiktiga ägare som har en kapacitet som krävs för att stötta företagen med såväl kapital som kompetens. Deras fokus ligger på aktivt förvärv av både små och medelstora företag inom Norden och Europa.

Investmentbolag internationellt

 1. Berkshire Hathaway

Överst på listan över internationella konglomerat och investmentbolag står Berkshire Hathaway med Warren Buffett i spetsen. Detta investmentbolag investerar och förvaltar ett stort antal globala företag inom olika branscher.

 1. Morgan Stanley

Morgan Stanley med sin VD James Gorman är ett globalt finansbolag som jobbar med att erbjuda flertalet finansiella produkter och däribland investeringar som investmentbolag. Deras kunder är främst verksamma inom stora institutioner och bolag inom den finansiella sektorn.

 1. Prosus

Investmentbolaget Prosus har fokus på att bygga digitala konsument verksamheter och strävar efter långsiktiga innehav genom aktiv delaktighet i diverse globala bolag. Deras affärssegment är uppdelade i e-handel, internet och teknik. Prosus VD heter Bob Van Dijk och deras ordförande Koos Bekker.

 1. BlackRock

Ett annat internationellt investmentbolag som presterar bra i förhållande till avkastning är BlackRock. Blackrock har egna börshandlade fonder som de benämner som iShares, men också kollektiva investeringsfonder och poolade investeringsprodukter. Företaget, med bas i New York, styrs av Larry Fink.

 1. Prologis

Investmentbolaget Prologis riktar in sig på fastighetsbranschen och fokusrerar på ägande, förvaltning samt underhåll av stora logistik- och distributionsanläggningar. Deras innehav kommer från Nordamerika, Europa samt Asien. Företaget grundades 1983 och har Hamid Moghadam som VD.

 1. Brookfield Asset Management

Bruce Flatt är VD för investmentbolaget Brookfield Asset Management som fokuerar på fastigheter, infrastruktur samt förnybar kraft. Genom sina olika dotterbolag förvaltar Brookfield Asset Management distribution av elkraft i helt egna kraftnät i nordöstra Nordamerika. Deras huvudkontor ligger i Toronto, Kanada.

 1. SoftBank

Till skillnad från många andra amerikanska investmentbolag är SoftBank ett japanskt multinationellt konglomerat och investmentbolag med huvudkontor i Tokyo. Bolaget investerar aktivt främst i företag inom teknik-, energi- och finanssektorn.

 1. Equinix

IT-bolaget och investmentbolaget Equinix kopplar företagskunder direkt till sina kunder via ett datacenter och erbjuder utöver dessa även olika konsulttjänster. De riktar sig främst till den Nordamerikanska, Asiatiska och Europeiska marknaden. Equinix har funnits sedan 1988 och har för närvarande Charles Meyers som VD.

 1. Blackstone Group

Blackstone Group har funnits sedan 1985 och riktar sig till kunder runt om i världen. De tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster och investeringsfordon med fokus på privat kapital, fastigheter, statsskuld och eget kapital samt fasta tillgångar och sekundära medel. VD för Blackstone Group är Stephen Schwarzman.

 1. Crown Castle

Investmentbolaget Crown Castle erbjuder digitala lösningar för mobiltelefoni samt infrastruktur till den Nordamerikanska marknaden. Bland annat implementerar och designar de underhåll för diverse lösningar som sedan säljs vidare till olika företagskunder och institutioner. Crown Castles VD är Jay Brown och ordförande är Landis Martin.

Private equity-bolag vs investmentbolag

Private Equity-bolag, även kallat riskkapitalbolag, har en liknande affärsidé som investmentbolag, eftersom de båda köper andelar i andra bolag. Private Equity-bolag skiljer sig dock från investmentbolag genom att de investerar i onoterade företag eller köper ett noterat bolag och sedan avnoterar det. Detta sker vanligtvis genom private equity fonden, där bolaget samlar in kapital från investerare och förvaltar kapitalet genom ett förvaltningsbolag. Private Equity-bolag är därför mer inriktade på mindre företag som behöver ett tillskott av kapital för att växa. En framträdande aktör inom Private Equity-fonder är NAXS, som framförallt fokuserar på Norden.

Private Equity ska ej förväxlas med Venture kapital, som är en form av riskkapital som investeras i unga bolag med framtida potential. Skillnaden är att de investerar i olika typer och storlekar av företag, samt satsar olika mycket pengar och kräver olika procent av det egna kapitalet i de olika företag som de blir aktieägarna till.

Företag som förvärvar onoterade bolag

Lär dig investera i investmentbolag

Det finns många fördelar med att investera i investmentbolag. De är till exempel bra investeringar för nybörjare eftersom de är relativt lätta att hantera, samtidigt som du får en smidigare investering eftersom experter tar hand om själva handeln. De låga förvaltningskostnaderna är också en stor fördel, då ditt kapital blir väl förvaltad för en lägre avgift.

Men även om du är bekant med investeringsvärlden, diverse börsnoterade och onoterade bolag och investmentbolag i synnerhet kan det fortfarande vara svårt att komma igång med att investera investmentbolag.

För att göra det lite enklare för dig har vi samlat allt du behöver veta om att investera i investmentbolag på ett och samma ställe. Nedan förklarar vi hur historisk avkastning kan (i viss mån) användas som ett mått för att beräkna framtida avkastning, vad begrepp som substansvärde, substansrabatt och substanspremie innebär, vilka typer av konton du kan använda, hur du balanserar din portfölj och mer.

Historisk avkastning för investmentbolag

När man kikar på hur väl olika investmentbolag presterar bör man ha deras historiska avkastning i åtanke. Fördelen med att titta på bolagens historiska avkastning är kort och gott att du får en bild av hur bolagen presterat de senaste åren och därmed hur dess värde kan tänkas förändras 2022 och framöver. Men kom ihåg att bara för att investmentbolagen gett god avkastning historiskt sett så betyder det inte att du är garanterad god avkastning framöver.

Vi reder ut de relevanta begreppen

Substansrabatt och substanspremie innebär att aktien i ett investmentbolag har lägre (substansrabatt) eller högre (substanspremie) värde än värdet av bolagets totala tillgångar (substansvärdet).

Substansvärde

Substansvärdet är det totala värdet av ett företags tillgångar minus eventuella skulder. Alla investmentbolag ska presentera sitt substansvärde i ekonomiska rapporter, och detta värde kan sedan användas som en riktlinje för bättre investeringar. Investmentbolagets innehav kan givetvis ändras under tiden, och därför är det viktigt att som investerare själv kunna beräkna substansvärdet och på så sätt även eventuell substansrabatt eller substanspremie.

Substansrabatt

Substansrabatt är ett begrepp som beskriver att tillgångarna i ett investmentbolag värderas högre än bolagets egna aktier. Därför får investeraren en slags ”rabatt” genom att köpa själva investmentbolaget snarare än de tillgångar som ägs av detta investmentbolag. En stor fördel med substansrabatt är att direktavkastningen blir större.

Substanspremie

Som förklarat är substanspremie motsatsen till substansrabatt då aktien värderas högre än investmentbolagets tillgångar. Det innebär sålunda att det är billigare att köpa tillgångarna enskilt snarare än att investera i investmentbolaget. Även om substansrabatt är det mest populära bland investerare finns det många som handlar med substanspremie eftersom de då får exponering mot investmentsbolaget onoterade tillgångar. Detta är fördelaktigt om investeraren ser potential för tillväxt i något eller några investmentbolags onoterade tillgångar.

Olika kontotyper

 1. När du investerar och sparar i aktiemarknaden och i fonder finns det två olika konto typer du kan använda dig av: Kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonto (ISK). Till synes är dessa konto typer mycket lika, men det finns aspekter som skiljer dem åt som är viktiga att känna till. Beroende på ditt syfte med dina investeringar och vilka tillgångar du vill investera i kommer rätt kontotyp vara avgörande.

  Kapitalförsäkring – KF

  Kapitalförsäkring (KF) är en enkel sparform som är bäst anpassat dig som vill spara långsiktigt, som till din pension eller till dina barn. Du bestämmer själv om sparandet ska betalas ut månadsvis eller som ett engångsbelopp och har sålunda mer kontroll över sparandet. Du behöver inte tänka på att skatta när du köper och säljer tillgångar.

  Fördelar

  • Ingen reavinstskatt behövs betalas

  • Låg schablonskatt

  • Enkelt att deklarera

  • Kapitalförsäkring kan kopplas till ett barn

  • Du kan själv välja när barnsparet ska betalas ut

  Nackdelar

  • Försäkringsbsolaget äger aktierna, inte du

  • Ej rösträtt på bolagsstämman

  • Ej möjligt att kvitta vinster och förluster

  Investeringssparkonto – ISK

  Investeringssparkonto (ISK) är den populäraste kontotypen och även den enklaste att förstå sig på. ISK är kortfattat ett konto där du kan placera pengar i såväl fonder som aktier och andra värdepapper på börsen. Det är gratis att öppna ett ISK-konto och du kan när som helst sälja tillgångarna och föra över pengarna till ditt bankkonto. Dessutom behöver du inte tänka på att betala skatt varje gång du köper och säljer.

  Fördelar

  • Ingen reavinstskatt behövs betalas

  • Låg schablonskatt (ca 0,375%)

  • Enkelt att deklarera

  • Du får rösträtt på bolagsstämmor

  • Statlig insättningsgaranti på 950,000 kr

  Nackdelar

  • Ej möjligt att kvitta vinster och förluster

  • Inte möjligt att handla med optioner eller warranter

Beskattning av orealiserade vinster

När du handlar en aktie på en börs och priset stiger tjänar du pengar när du säljer samma aktie, vilket med andra ord kallas realiserad vinst. Om du i stället behåller aktien i hopp om att priset ska stiga ytterligare kallas detta för en orealiserad vinst. Det betyder att du först kan deklarera din vinst när den faktiskt realiseras, eftersom det först är då du vet att du kommer gå med vinst.

Planera din portfölj

Investeringar spelar en viktig roll i den finansiella planeringen eftersom de kan hjälpa dig att hålla jämna steg med eller till och med överträffa inflationen för att nå dina finansiella mål. De pengar du har över efter att du har täckt alla nödvändiga utgifter samt åsidosatt sparpengar kan användas till investeringar. Men för att minska risken för att du inte kan hantera ett drastiskt börsfall är det viktigt att du planerar portföljen. En välplanerad aktieportfölj kan nämligen hjälpa dig att utstå de upp- och nedgångar som inträffar på börsen och därmed sprida dina risker.

Välbalanserad portfölj

Det mest hållbara och effektiva sättet att lyckas med sin investeringsstrategi är som sagt att bygga upp en välbalanserad portfölj med din risktolerans och tidshorisont i åtanke.

När man talar om en välbalanserad portfölj brukar man använda uttrycket ”att inte lägga alla ägg i samma korg” samt riskspridning, även kallat diversifiering. Som vi tidigare berört betyder detta kortfattat att man sprider sina risker genom att köpa flera olika värdepapper inom olika branscher för att i sin tur minimera risken för stora förluster och på så sätt också maximera sin avkastning.

Förutom individuella aktier och fonder är det mycket fördelaktigt att diversifiera din portfölj med just investmentbolag, såväl svenska som amerikanska och från andra länder. När du lägger till investmentbolag i portföljen får du riskspridning och hävstång på ditt aktieägande genom substansrabatten som vi talade om tidigare.

FAQ - Vanliga frågor om investmentbolag

Investmentbolag kan kortfattat beskrivas som en typ av kollektiva investeringar i noterade och onoterade bolag som gör det möjligt för dig att sprida din risk och äga aktier i andra företag som du inte skulle kunna investera i på egen hand.

Det har visat sig att investmentbolag överlag ger bättre avkastning än aktiefonder. Det är dock viktigt att betona en index fond eller en aktie fond kan prestera bättre under enskilda år än investmentbolagen, men på lång sikt tycks investmentbolag ge de bästa resultaten.

I Sverige är Investor B det investmentbolag som presterar bäst genom tiderna samt 2022 och på global nivå är det i 2022 Berkshire Hathaway som ligger på toppen.

Några av de främsta svenska investmentbolagen är Investor B, EQT, Latour, Lundbergföretagen samt Industrivärden. Creades, Svolder, Traction och Spiltan Fonder är också investmentbolag som presterat bra de senaste åren.

Det finns gott om olika investmentbolag i 2022. Vi har redan listat några svenska och globala aktörer. Många av dessa är amerikanska investmentbolag, men det finns också gott om europeiska investmentbolag som genererar hög avkastning. Bland annat ser vi många franska investmentbolag och konglomerat, som LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Pernod Ricard och Kering. Även nederländska och belgiska aktörer är mycket framträdande, som Groep Bruxelles Lambert, Ackermans & Van Haaren. I Finland finns det bland annat försäkringskoncernen Sampo och Danmark har namn som Small Cap Danmark och Scandinavian Private Equity för att bara nämna några.

Senaste inläggen

Investmentbolagindex
Fakta

Investmentbolagindex

Det finns många nya termer att sätta sig in i gällande aktiehandel och investeringar. Ett av dessa är investmentbolagindex. Det går även under namnet ibindex.

Läs mer »
Starta investmentbolag
Sverige

Starta investmentbolag

Som investmentbolag handlar du med värdepapper och olika typer av aktier. De flesta har ett tydligt mål med sitt bolag vilket är att tjäna pengar.

Läs mer »
Vad ar substansrabatt
Fakta

Vad är substansrabatt?

Aktiemarknaden är full av ekonomiska uttryck som är bra att känna till. Om du inte har erfarenhet sedan tidigare kommer du förmodligen mötas av frågan,

Läs mer »
investmentbolag sverige
Sverige

Investmentbolag Sverige

Det finns många investmentbolag Sverige som kan vara väl värda att investera i. Klicka här för att läsa mer om några av dessa!

Läs mer »

Sammanfattning

Det finns alltså lite att sätta sig in i när det kommer till investmentbolag. Det kan många gånger vara en fördelaktig aktiefond men det är inte alla som går med plus. Som alltid bör du göra en riskanalys innan du går vidare med dina investeringar. Det finns mycket information du kan ta del av.

De flesta väljer svenska investmentbolag eftersom dessa ställer höga krav på sina egna investeringar. Det känns ofta tryggare att välja ett svenskt bolag i jämförelse med många andra länder ute i världen.

Du kan antingen välja ett stort och etablerat bolag som Investor eller någon mindre aktör. Det går självfallet att investera i flera bolag samtidigt. Dock bör du inte ha allt för många aktier på samma gång så du får svårt att hålla reda på dem. Upp till sju stycken brukar vara lagom.